20

alumnes de ràtio seran els que tindran, de sortida, 104 centres d’I3 de Barcelona el curs vinent. 73 més ho faran amb un màxim de 23 alumnes per grup.

94%

de l’alumnat que el curs passat feia 4t d’ESO a Barcelona s’ha matriculat per fer algun tipus d’estudi a la ciutat aquest curs.

3

nous centres públics. El curs vinent Barcelona sumarà dues noves escoles i un institut públics a l’oferta de la ciutat.

21

zones educatives de Barcelona van millorar el curs passat en la distribució equilibrada d’alumnat vulnerable.

18.082

alumnes reben recursos del Pla de xoc i del Decret d’admissió.

15,4%

del total d’alumnes de Barcelona va ser detectat amb necessitats del tipus B el curs passat, cosa que suposa una millora en el sistema de detecció respecte cursos anteriors.

100%

de l’alumnat en situació de vulnerabilitat de l’ESO ja està cobert per les mesures del Pla de Xoc (2n, 3r i 4t) o del nou Decret d’admissió (1r).

15.000

atencions ha fet l’Oficina d’Accés a la Formació Professional des que es va obrir el març (2022).