317.791

alumnes han començat en els 880 centres educatius públics, concertats i privats de Barcelona i el 46% ho ha fet en centres públics

233

equipaments públics i espais exteriors municipals a disposició dels centres educatius

514

personal docent i professionals s’han incorporat aquest curs escolar als centres educatius públics.