802

Aquest any, es preveu un retrocés en el padró de 802 infants menys a P3.

91 / 22

D’acord amb les previsions demogràfiques, a partir del curs que ve la ràtio d’alumnes per classe es rebaixarà a 91 centres dels 176 que ofereixen P3, i a 22 dels 75 que fan ESO.

4

centres de nova construcció:
11.296.971,98 €

5

actuacions de reforma, ampliació i millora (grans RAM):
6.997.415,02 €

11.353

dispositius informàtics distribuïts als docents i a l’alumnat

34

S’han realitzat obres de reforma, ampliació i millora a 34 centres amb actuacions en pintura, cuines, façanes, patis, cobertes, tanques, vestidors, infraestructura TiC i millores funcionals.
RAM: 3.415.312.51€

4.012

infants de P3 i P4 i joves de 1r i 2n d’ESO adherits al Pla de Xoc

+6

Millorem la incorporació d’alumnat del Pla de Xoc a 1r d’ESO a centres concertats 6 punts percentuals: del 36% al 42%.