15.000

alumnes i un centenar de centres de la ciutat han participat en els programes d’oportunitats educatives Èxit i Speak Up.

11

nous centres s’han creat a Barcelona, des del curs 2018-2019 al curs 2020-2021, a través de processos de transformació integral de centres.

19,3%

és l’alumnat amb NEE tipus B d’aquest nou curs, és a dir, 32.769 alumnes. Aquest percentatge s’estabilitza, per primera vegada des del curs 2018-19, respecte el curs anterior que va ser d’una dècima menys (19,2%).

18

zones avancen en la distribució equitativa de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre centres públics i concertats.

Nou número de la revista Postobligatoris

Una quarantena de nois i noies comparteixen el seu testimoni a l’hora d’escollir com formar-se.