20

alumnes de ràtio seran els que tindran, de sortida, 104 centres d’I3 de Barcelona el curs vinent. 73 més ho faran amb un màxim de 23 alumnes per grup.

94%

de l’alumnat que el curs passat feia 4t d’ESO a Barcelona s’ha matriculat per fer algun tipus d’estudi a la ciutat aquest curs.

3

nous centres públics. El curs vinent Barcelona sumarà dues noves escoles i un institut públics a l’oferta de la ciutat.

18.082

alumnes reben recursos del Pla de xoc i del Decret d’admissió.

Nou número de la revista Postobligatoris

Una quarantena de nois i noies comparteixen el seu testimoni a l’hora d’escollir com formar-se.