26

són els centres educatius públics de Barcelona als quals s’han començat a instal·lar sistemes d’aire condicionat en 1 o 2 espais del seu equipament (illa fresca).

900

actuacions de millora energètica i ambiental per fer front a les altes temperatures actuaDes dels episodis d’altes temperatures s’han portat a terme des del curs 2016-17, en el marc del Pla d’Eficiència Energètica dels equipaments dels centres educatius de Barcelona (PEE).

41%

dels centres educatius
acullen activitats externes en horari no lectiu.

97%

dels centres educatius públics de secundària poden oferir servei de menjador en un espai habilitat per incentivar la inclusió i l’activitat lectiva o extraescolar a la tarda.

3

nous centres de formació professional (FP) s’integraran a Be_Pro (Barcelona Ensenyaments Professionalitzadors) a partir del curs que ve.

29.589

places de formació professional i ensenyaments de règim especial el proper curs 2023-2024.

2.769

noves places de batxillerat i formació professional a la ciutat de Barcelona el curs que ve 2023-2024.

730

aules d’educació infantil dels centres educatius públics de Barcelona han renovat el seu mobiliari i material des del curs 2020-2021.