18.082

alumnes reben recursos del Pla de xoc i del Decret d’admissió.

21

zones educatives de Barcelona van millorar el curs passat en la distribució equilibrada d’alumnat vulnerable.

15,4%

del total d’alumnes de Barcelona va ser detectat amb necessitats del tipus B el curs passat, cosa que suposa una millora en el sistema de detecció respecte cursos anteriors.

100%

de l’alumnat en situació de vulnerabilitat de l’ESO ja està cobert per les mesures del Pla de Xoc (2n, 3r i 4t) o del nou Decret d’admissió (1r).

15.000

atencions ha fet l’Oficina d’Accés a la Formació Professional des que es va obrir el març (2022).

30.000

visites han rebut, des de la posada en marxa el passat mes de març (2022), el cercador d’estudis de la web de la Formació Professional de Barcelona.

5-9

anys d’experiència en el càrrec de direcció és el perfil més habitual entre les 243 direccions de centres educatius públics de Barcelona.

390

places noves pels alumnes de continuïtat, de 16 a 18 anys, de Barcelona. Aquestes opcions s’han repartit en un total de 14 grups de les diferents vies formatives que poden triar aquests nois i noies.