15.000

alumnes i un centenar de centres de la ciutat han participat en els programes d’oportunitats educatives Èxit i Speak Up.

11

nous centres s’han creat a Barcelona, des del curs 2018-2019 al curs 2020-2021, a través de processos de transformació integral de centres.

19,3%

és l’alumnat amb NEE tipus B d’aquest nou curs, és a dir, 32.769 alumnes. Aquest percentatge s’estabilitza, per primera vegada des del curs 2018-19, respecte el curs anterior que va ser d’una dècima menys (19,2%).

18

zones avancen en la distribució equitativa de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre centres públics i concertats.

776

noves places als cicles de formació professional de grau mitjà aquest curs 2023-2024.

900

actuacions de millora energètica i ambiental per fer front a les altes temperatures actuaDes dels episodis d’altes temperatures s’han portat a terme des del curs 2016-17, en el marc del Pla d’Eficiència Energètica dels equipaments dels centres educatius de Barcelona (PEE).

26

són els centres educatius públics de Barcelona als quals s’han començat a instal·lar sistemes d’aire condicionat en 1 o 2 espais del seu equipament (illa fresca).

41%

dels centres educatius
acullen activitats externes en horari no lectiu.