73%

de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NESE A) està escolaritzat a centres ordinaris.

98%

de l’alumnat de continuïtat en la Formació Professional ha obtingut plaça en alguna de les opcions demanades en els cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

77+7

77 programes educatius i 7 programes de capacitació per a docents.

5.375

alumnes han participat a la primera fase de la preinscripció als CFPM.

589

infants ucraïnesos s’han incorporat, des del 15 de febrer, al sistema educatiu públic de la ciutat de Barcelona.

4

centres concertats que la Fundació Escola Vicenciana té a Barcelona s’integraran el proper curs a la xarxa de centres de titularitat pública.

+2.184

noves places i 83 nous grups de formació professionalitzadora s’oferiran el proper curs a la ciutat de Barcelona.

3.460

sol·licituds de preinscripció presentades corresponents a alumnat amb NEE (un 15% del total).