x3

Hem triplicat la capacitat de detecció de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

20.821

infants i joves de 3 a 16 anys viuen en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona

12.373

equips de protecció individual (EPI)

317.791

alumnes han començat en els 880 centres educatius públics, concertats i privats de Barcelona i el 46% ho ha fet en centres públics

233

equipaments públics i espais exteriors municipals a disposició dels centres educatius

514

personal docent i professionals s’han incorporat aquest curs escolar als centres educatius públics.