>500

hores de formació i assessorament al professorat

301

centres educatius han participat en aquest curs 2020-2021 en els diversos programes de la tercera edició de la convocatòria.

10

comissions territorials formades per la inspecció educativa, el CRP de zona i la coordinació territorial del Consorci d’Educació

10/84

eixos temàtics donen forma a l’oferta de la Convocatòria unificada.

10

sectors professionals que s’orienten cap a l’excel·lència i l’especialització amb una oferta atractiva de ciutat.

9

Barcelona disposarà el proper curs de 9 instituts especialitzats amb una oferta d’estudis transversal dins una mateixa branca professional.

70%

de centres que ofereixen batxillerat (42 de 60), han posat en marxa propostes singularitzades per adaptar-se a les necessitats de l’alumnat de més de 16 anys.

110

centres públics ofereixen ensenyaments postobligatoris a Barcelona.