30.000

visites han rebut, des de la posada en marxa el passat mes de març (2022), el cercador d’estudis de la web de la Formació Professional de Barcelona.

5-9

anys d’experiència en el càrrec de direcció és el perfil més habitual entre les 243 direccions de centres educatius públics de Barcelona.

390

places noves pels alumnes de continuïtat, de 16 a 18 anys, de Barcelona. Aquestes opcions s’han repartit en un total de 14 grups de les diferents vies formatives que poden triar aquests nois i noies.

97,7 %

de l’alumnat preinscrit a CFGM que el curs passat va cursar 4t d’ESO o un PFI (alumnat de continuïtat), ha obtingut plaça als CFGM que han sol·licitat, garantint així la continuïtat formativa dels 16 als 18 anys

88,8 %

de l’alumnat de continuïtat preinscrit a CFGM (provinent d’ESO o d’un PFI) ha obtingut plaça en la primera opció sol·licitada.

19,6 %

de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris de Barcelona té nacionalitat estrangera.

1 de cada 3

alumnes d’ensenyaments obligatoris de Barcelona amb nacionalitat estrangera està en situació de vulnerabilitat (37,6 %).

480 + 460

nous professionals s’incorporaran aquest curs 2022-2023 a la xarxa pública: 480 el setembre i 460 professionals més a partir de gener de 2023.