Categories
En profunditat, Ens preparem

Zona Nord es transforma: quatre instituts escola i nova oferta d’FP

  • L’Escola Mestre Morera i l’Escola Ferrer i Guàrdia, del barri de Ciutat Meridiana; l’Escola Ciutat Comtal, del barri de Vallbona i l’Escola Elisenda de Montcada, del barri de Torre Baró es convertiran, a partir del proper curs, en instituts escola.
  • D’altra banda, l’Institut Pablo Ruiz Picasso passarà a ser un centre d’estudis postobligatoris. I l’Aula de Formació d’Adults Ciutat Meridiana es convertirà en centre de formació d’adults ubicat a les instal·lacions del Centre d’Educació Especial Sant Joan de la Creu, que es trasllada a Trinitat Vella.
  • La transformació global de la zona suposarà l’augment de l’oferta educativa amb tres noves línies d’ESO i cicles de formació professional.

L’objectiu principal d’aquestes actuacions és afavorir la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat de la zona amb l’índex més alt de vulnerabilitat social de la ciutat, que es troba actualment en el 64,7%. És per aquest motiu que el proper curs, Zona Nord passarà de les 3 línies d’ESO actuals a l’Institut Pablo Ruiz Picasso a 6 línies distribuïdes entre els diferents instituts escola de la zona, tot i que es preveu que en el futur n’acabin sent 5, ja que l’Escola Elisenda de Montcada passarà de ser una escola de dues línies a un institut escola d’una sola línia. A més, l’Institut Picasso guanyarà oferta de formació professional que abans no existia en aquest territori.

L’Ajuntament de Barcelona destinarà, aquest any, 500.000 euros per a l’adequació inicial de diversos espais, i a més es preveu una inversió, a través del Pla de Barris, per dur a terme actuacions de millora en els equipaments. Les característiques dels equipaments actuals fan possible que les escoles puguin incloure també l’etapa secundària, excepte en el cas de l’Escola Ferrer i Guàrdia, que ubicarà, a partir del curs 2025-26, les seves línies d’ESO a les instal·lacions de l’actual CEE Sant Joan de la Creu, on també hi haurà el Centre de Formació d’Adults Ciutat Meridiana.

Elisenda Roda fa 30 anys dedicada a l’ensenyament i 19 a l’Escola Mestre Morera. N’és directora des de fa 4 anys, però ella insisteix en el lideratge distribuït com a fonament indispensable del centre: “això ens permet aprendre les unes de les altres i treure el millor de cadascú”, diu. Segons explica, un dels objectius del centre és “donar totes les oportunitats al nostre alumnat i fer realitat l’equitat, les expectatives de les nostres famílies han canviat molt els últims anys, i per sort han anat a més”. També té molt clar que una de les claus de l’èxit és que “creiem en el que fem”.

“Volem donar totes les oportunitats al nostre alumnat i fer realitat l’equitat”

Elisenda Roda, directora de l’Escola Mestre Morera

Toni Cívico ha dedicat tota la seva carrera professional com a mestre de l’Escola Elisenda de Montcada, i en fa 6 que n’és el director. “El nostre alumnat és molt divers, tant pel que fa a les nacionalitats, com pel que fa a les situacions familiars”. A l’Escola Elisenda de Montcada, la direcció és “una figura d’acompanyament, tant dels professionals del centre com de l’alumnat, perquè a més de dur de la gestió i organització diària, sobretot acompanyem”. Cívico explica que amb aquesta transformació “guanyarem el que sempre hem buscat, que és la protecció dels infants: amb 12 anys encara no son prou madurs com per passar a un institut en una zona tant complexa com aquesta”.

“Amb aquesta transformació guanyarem el que sempre hem buscat, la protecció dels infants”

Toni Cívico, director de l’Escola Elisenda de Montcada

Aquesta transformació global de la zona persegueix diversos objectius encaminats a reforçar l’oferta educativa en una zona amb un alumnat en ensenyaments obligatoris que pateix un índex de situació de vulnerabilitat del 64,7% i on la població de 3 a 16 anys ha augmentat, en els últims 7 anys, un 7,8%. El 34% del total de l’alumnat té nacionalitat estrangera i d’aquests, el 75% es troben en situació de vulnerabilitat social. Actualment, els centres públics dels barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana escolaritzen el 70,3% de l’alumnat de primer d’ESO, del qual un 81,9% es troba en situació de vulnerabilitat social. La transformació que es tirarà endavant pretén reduir la segregació afavorint larrelament de les famílies en aquests barris i facilitar la continuïtat de primària a secundària a través del model d’institut escola, ja que en els darrers 6 cursos, només el 56% d’alumnat de primer d’ESO ha escolaritzat, de mitjana, a la mateixa zona. 

Una intervenció de zona

En la planificació d’aquestes intervencions s’ha tingut en compte la idiosincràsia d’una zona amb alts índex de vulnerabilitat i aïllada geogràficament, de manera que l’abordatge s’ha dissenyat a partir d’una mirada global que dona resposta a la seva singularitat i que inclou la possibilitat d’apropar-hi els serveis educatius.

Tal i com es desprenia de l’avaluació realitzada sobre les transformacions integrals empreses pel Consorci d’Educació en els darrers anys, la intervenció que tindrà lloc a la Zona Nord no es limita a canvis puntuals, sinó que busca capgirar la situació del conjunt del territori en el qual s’executarà. La visió sistèmica d’aquesta transformació ha estat fonamental a l’hora de planificar la intervenció, que ha posat especial atenció en el paper que juguen els centres afectats en l’ecosistema de la zona educativa.

També es tindran en compte altres recomanacions de caire metodològic que assenyalava aquesta avaluació, com per exemple la millora del diàleg entre l’administració i la comunitat educativa durant el procés de transformació. De fet, durant els últims mesos s’han mantingut diverses reunions i la proposta ha estat participada amb els agents educatius de la zona.