Categories
En profunditat, Èxits compartits

El Pla Clima Escola Barcelona comença a caminar 

Quatre mesos després que l’Ajuntament de Barcelona anunciés la intenció de climatitzar els 170 centres educatius sobre els quals té les competències de manteniment, el Pla Clima Escola Barcelona comença a caminar. Amb una inversió prevista de 100 milions d’euros, el Pla preveu instal·lar equips d’aerotèrmia i plaques fotovoltaiques en dues fases: en la primera, que s’enllestirà el 2026, s’actuarà sobre 84 centres prioritzats seguint criteris tècnics que tenen en compte l’impacte de les altes temperatures i la possibilitat d’iniciar les obres amb celeritat. La segona fase començarà el 2027 i acabarà, segons es preveu, al 2029. Enguany seran 24 els centres sobre els quals s’actuarà.


El camí cap al Pla Clima

Les altes temperatures a les quals ens aboca l’emergència climàtica s’agreugen a Barcelona a causa de l’efecte illa de calor que provoca la mateixa configuració urbana. El període de temperatura estiuenca ha anat ampliant-se cap als mesos de primavera i tardor, i els darrers anys han agumentat els dies amb molt altes temperatures. Analitzada aquesta situació, el Consorci va dur a terme un seguit d’actuacions emmarcades en el Pla estratègic de millora energètica i sostenibilitat dels centres educatius de Barcelona. L’objectiu era fer els centres més eficients i confortables, i d’aquesta manera afavorir les condicions per a l’aprenentatge, l’eficiència energètica, la generació i consum d’energia verda, i el confort tèrmic interior i exterior.

Entre les accions que es van portar a terme en aquest marc, hi havia l’impuls de la ventilació natural creuada, la rehabilitació de façanes i cobertes amb vista a l’aïllament interior i proteccions exteriors o la climatització puntual d’alguns espais. A més, se’n va concretar l’aplicació seguint criteris objectius: es van classificar els centres en funció de paràmetres tècnics, segons l’impacte que pateixen per altes temperatures. Com que cada edifici de la ciutat difereix de la resta pel que fa a ubicació, orientació, altitud topogràfica o, entre moltes altres característiques, estat de manteniment, les actuacions que s’hi duien a terme havien de ser també diferents i havien de respondre a aquesta classificació.

S’hi ha actuat, doncs, seguint un procés d’intervenció seqüencial en quatre nivells complementaris, tot i que el Pla de millora energètica només arribava al nivell tres:

  • Nivell 1. Mesures mitigadores bàsiques, com ara les proteccions solars, la gestió correcta de l’equipament, la instal·lació de punts d’aigua, etc.
  • Nivell 2. Sistemes passius, com ara la instal·lació de vinils, l’aïllament tèrmic de cobertes i façanes, l’afavoriment de la ventilació natural creuada, etc.
  • Nivell 3. Sistemes actius de baix impacte, com ara la instal·lació de diversos tipus de ventiladors, la climatització puntual d’espais, etc.
  • Nivell 4. Sistemes actius renovables i domotitzats, que inclouen instal·lacions integrals de condicionament natural de l’aire amb energies renovables i amb intensitat progressiva i regulada amb sensorització i telecontrol.

Ara, el Pla Clima Escola Barcelona completa els quatre nivells d’intervenció. Ha estat dissenyat pel Consorci d’Educació, que també serà l’encarregat d’executar-lo. Concebut com un projecte integral, preveu, d’una banda, instal·lar equips de climatització per aerotèrmia (que produeixen fred i calor) en 170 centres educatius de la ciutat, i d’altra banda, dotar els edificis de plaques fotovoltaiques mitjançant les quals es produirà l’energia elèctrica que consumeixen aquests aparells climatitzadors.