Categories
Ens preparem

Pla Clima: sobre quins centres s’actuarà el proper curs? 

El Pla Clima Escola Barcelona es comença a executar aquest 2024. Aquest any s’intervindrà en un total de 24 centres educatius de Barcelona. Han estat seleccionats perquè són centres que, per les seves característiques constructives, permeten dur-hi a terme les actuacions ràpidament.


Les tasques d’instal·lació de la climatització amb sistema d’aerotèrmia i d’instal·lació de plaques fotovoltaiques es desenvoluparan a l’estiu amb una planificació susceptible de patir modificacions sobrevingudes en funció de la capacitat de les empreses de subministrar maquinària sota comanda.

Pel que fa als treballs a realitzar en cada escola, es concretaran en:

  • Instal·lació de la climatització a l’interior de l’escola.
  • Instal·lació de la renovació de l’aire.
  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques, aprofitant la màxima superfície de captació  solar possible.
  • Ubicació de les unitats de producció de climatització a la coberta de l’edifici.
  • Retirada dels sistemes de calefacció amb gas (descarbonització).

Aquestes actuacions tindran, en principi, poca afectació en l’activitat docent dels centres. Pel que fa als casals d’estiu, els equips tècnics ja estan treballant per minimitzar les afectacions a aquesta activitat, amb la possibilitat d’agrupar els casals d’estiu dels centres afectats en altres de propers, si s’escau.

La mirada dels centres educatius

Hem parlat amb les direccions de l’Escola Els Llorers de l’Eixample i l’Escola La Mar Bella del Poblenou, dos dels 24 centres que participaran en aquesta primera fase de climatització. Hem volgut conèixer com han viscut els efectes d’aquestes darreres onades de calor i com valoren l’aposta de climatització de les aules.

Esteve Puig, director de l’Escola La Mar Bella

Els docents ho notem, sobretot, perquè una de les conseqüències és el baix rendiment de l’alumnat, sobretot en infants que estan entrant en l’adolescència. A banda, hem tingut episodis de cops de calor, hem hagut d’atendre alumnes que han patit marejos o defalliments. En general tenim sensació de desconcentració i apatia a l’aula, i també de més irritabilitat. És més difícil fer activitats en grup. Quan programem alguna activitat d’una hora, veus que no tira endavant. 

És millor tenir-los, òbviament. Però quan s’arriba a alts nivells de temperatura l’única cosa que fan és remoure l’aire, no abaixen les temperatures.

D’entrada, diria que és una bona notícia. Quan tenim una bona temperatura rendim molt més, quan potenciem un bon entorn tot va millor. Ens preocupa un consum amb sentit comú, la sostenibilitat. Esperem que no hi hagi un consum desproporcionat.

Marta Carbadillo, directora de l’Escola Els Llorers

S’ha notat molt. Sí que hi havia dies esporàdics de calor, però episodis continuats no. A l’Eixample, entre la contaminació i la calor, es fa insuportable perquè no podem obrir les finestres, tens la sensació d’estar empresonat. D’altra banda, nosaltres tenim sort perquè la nostra escola és un antic convent molt ben aïllat, amb parets molt gruixudes.

Ruixem (literalment) l’alumnat amb esprais i intentem programar activitats que ens permetin sortir de l’aula o, durant les hores de més altes temperatures, ideem situacions d’aprenentatge més disteses.

Molt bé. Està molt bé que els impostos reverteixin en l’educació. Estarem encantades de suportar les obres, si ha de servir per evitar la calor.