Categories
En profunditat, Ens preparem

Climatització a les aules. L’aerotèrmia, un sistema eficient i sostenible 

L’aerotèrmia és un sistema de producció de fred i calor que s’utilitza tant per climatitzar com per generar aigua calenta sanitària. Com el seu nom indica, funciona amb l’intercanvi de calor amb l’aire ambient. Es tracta d’un dels sistemes més eficients que existeix per gestionar l’energia.

Es tracta de sistemes de renovació d’aire i ventilació centralitzats, d’una banda, i de sistema de confort tèrmic per generació amb bomba de calor, de l’altra. Això implica la instal·lació d’un sistema de dos tubs, per a la producció de fred i calor d’alta eficiència, amb distribució per aigua que redueix l’ús de gasos refrigerants contaminants. El sistema de renovació de l’aire, per altra banda, garanteix l’aire net a tot el centre.

Aquests aparells funcionen amb energia elèctrica i no es generen emissions de CO². Per tant, contribueix a la descarbonització. Es tracta, en definitiva, d’un dels sistemes amb més evolució tècnica present i futura.

Nivells d’estalvi energètic i de reducció d’emissions molt significatius.

Mentre que els actuals sistemes de climatització de les escoles (que no inclouen la refrigeració dels espais) generen una despesa de 744,81 KWh/m², els nous aparells (que integraran també la refrigeració de les escoles en els mesos de calor) suposaran una despesa de 651,74 KWh/m². És a dir, aportant fred i calor, i per tant climatitzant de manera integral, s’estalviarà energia. A més a més, aquests sistemes també reduiran les emissions, ja que es passarà dels 120,65 kg CO²/m² actuals (sense refrigeració dels centres) als 84,67 kg CO²/m².

Així doncs, l’estalvi previst gràcies a l’augment de l’eficiència dels sistemes d’aerotèrmia és del 29,8% en emissions (TnCO²/any), del 12,5% en energia primària (GWh/any), i del 14,7% en costos econòmics.

Suposarà un estalvi d’1,1 milions d’euros anuals

Amb la instal·lació d’aquests sistemes, es preveu que es generin prou excedents d’energia per compartir-la amb equipaments públics propers a les escoles.

A més, paral·lelament a la instal·lació dels equips d’aerotèrmia es retiraran els antics sistemes de calefacció de radiadors i calderes. De fet, es tracta d’una gran aposta cap a la descarbonització dels centres pensada des d’un plantejament climàtic integral. Els sistemes d’aerotèrmia combinats amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, també previstes en el projecte, impliquen la pràctica eliminació dels sistemes fòssils de producció de calefacció actuals que funcionen amb gas. La climatització proposada és d’origen totalment elèctric (tant per la calor com per al fred) i la font de subministrament és solar i autosuficient. Això implica per tant, un estalvi energètic que compensa amb escreix l’augment de consums associats amb les noves demandes de fred i que s’estima d’1,1 milions d’euros anuals.