Categories
Èxits compartits

El Pla de xoc, una experiència a debat en el Congrés Internacional de Polítiques contra la Segregació

El Pla de xoc contra la segregació escolar de Barcelona és una de les tres experiències que, durant tres anys, s’han estudiat en l’àmbit europeu per combatre la segregació en el sistema educatiu en el marc del projecte European Cities Against School Segregation (ECASS), juntament amb Milà i Oslo. Des del 2019, als centres de Barcelona s’hi han posat en pràctica mesures que han contribuït a millorar la detecció i la redistribució de l’alumnat vulnerable. Això està permetent equilibrar el percentatge d’aquest perfil d’alumnes als centres d’acord amb la realitat de la zona on s’ubiquen i evitar que un nombre limitat de centres n’acabi acollint la majoria.

El Pla de xoc va ser un dels temes que es van tractar en el Congrés Internacional de Polítiques contra la Segregació Escolar, que els dies 15 i 16 de desembre va reunir diversos experts a la Casa de la Convalescència de l’Hospital de Sant Pau. Durant el congrés es van compartir els primers resultats sobre com les polítiques impulsades en escenaris i models diferents afronten la lluita contra la segregació escolar. A més, també s’hi van escoltar les intervencions d’experts internacionals, que van actualitzar l’estat d’experiències similars viscudes en altres llocs, com ara a Xile o Bèlgica.

La lluita contra la segregació escolar està permetent una distribució més equitativa de l’alumnat vulnerable

Precisament, com ens explica la Unitat de Dades i Recerca del Consorci d’Educació, que ha col·laborat en l’organització de la trobada, compartir experiències és clau per “situar la lluita contra la segregació escolar a l’agenda europea” i, alhora, donar forma a “solucions innovadores per millorar la inclusió social i educativa de grups vulnerables” aplicables a diversos entorns.

En el cas de Barcelona, la participació a l’ECASS ha estat impulsada pel Consorci d’Educació de Barcelona i pel grup de recerca de sociologia GEPS (Globalisation, Education and Social Policies), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), liderat pel sociòleg Xavier Bonal. 

Visita sobre el terreny

Per tal d’escalfar motors, la vigília de l’inici del congrés, el 14 de desembre, l’organització va preparar tres sortides per veure tres escenaris amb casos pràctics de centres educatius transformats i equipaments comunitaris per a la cohesió social. En aquest sentit, les visites van incloure un itinerari per conèixer l’enfocament comunitari de l’Ateneu Popular 9 Barris i les activitats extraescolars de l’Institut Escola Trinitat Nova, un projecte de transformació tecnològica a l’Institut Escola Tres Fonts de les Corts i, finalment, un tercer recorregut pel barri de Sants enfocat als programes Magnet i Tàndem i a la transformació pedagògica d’escoles segregades.