Categories
En xarxa

ECASS: compartir mirades per revertir la segregació escolar

A principis del mes de març es va celebrar, al CCCB, un acte que va aplegar agents educatius de Barcelona i altres indrets de Catalunya: Administració pública, Consell Escolar de Barcelona, àmbit acadèmic, entitats i associacions, així com representants de direccions de centres. La trobada va servir per analitzar l’evolució del projecte ECASS i compartir l’efectivitat de les propostes de lluita contra la segregació a partir de l’informe d’avaluació del Pla de xoc contra la segregació escolar a Barcelona. +info

Què és ECASS?

European Cities Against School Segregation és un projecte col·laboratiu que uneix grups de recerca i autoritats polítiques locals per analitzar, compartir aprenentatges i plantejar solucions innovadores en la lluita contra la segregació escolar.

Una experiència en xarxa

Barcelona, Oslo i Milà col·laboren des de fa tres anys, en l’àmbit de recerca i política educativa compartint informació i aprenentat-ges al voltant de la segregació escolar (observatori de dades, materials formatius i divulgatius per a docents i famílies…), així com les respostes a la crisi de la covid-19 per garantir la igualtat d’oportunitats educatives.

Què estem aconseguint?

«S’ha posat la segregació escolar a l’agenda europea, i ha estat enriquidor perquè som tres sistemes molt dife-rents: a Oslo no existeix tria de centre, a Milà la tria és totalment oberta i a Barcelona és una tria controlada.»

Sheila González, investigadora del grup de recerca GEPS-UAB


«S’ha demostrat el potencial de l’aprenentatge mutu i de la comparació de models a escala internacional. La segregació escolar implica molts nivells administratius.»

Marta Comas, responsable de la Unitat de Dades i Recerca del Consorci d’Educació