Categories
Ens preparem

Be_Pro: la nova formació professional
es prepara per obrir les portes

Be_the future. Be_Pro. La nova formació professional és el futur i pot ser el teu” és el lema de la campanya que des del dilluns 6 de març anuncia les portes obertes dels centres públics de formació professional de la ciutat. La novetat d’aquesta cita anual en època de preinscripció és que, per primera vegada, els centres públics d’FP ho faran de manera coordinada i sota el paraigües d’una campanya de ciutat que té per objectiu llançar la marca que ha d’identificar l’aposta per a una nova FP.

Be_Pro és l’acrònim de Barcelona Ensenyaments Professionalitzadors. I la campanya que es podrà veure tant en carrers (banderoles), com també en l’àmbit digital, persegueix donar visibilitat i singularitat a l’oferta i les transformacions dels centres públics d’FP. “Volem posar aquests ensenyaments i els canvis endegats aquests últims anys en el punt d’atenció del conjunt de la ciutadania, i no només de l’alumnat de 4t d’ESO i les seves famílies”, ens expliquen responsables de la direcció d’ensenyaments postobligatoris.

Des de fa més d’un any, la trentena de centres públics d’FP de Barcelona s’han reorganitzat en 11 xarxes per àmbits professionals, una proposta que, d’una banda, vol fer més fàcil l’aproximació dels joves envers l’àmplia oferta d’opcions formatives de l’FP i, d’altra banda, persegueix reforçar els vincles i dinàmiques col·laboratives entre els mateixos centres d’un mateix àmbit professional i d’aquests amb els agents i operadors de cada sector.

Les portes obertes serà l’ocasió per visitar els centres que formen part de les xarxes Be_Pro

Les portes obertes, doncs, serà l’ocasió de poder visitar els centres que formen part d’aquestes xarxes. Siguin centres de nova creació –com el nou Institut de la Logística de Barcelona que ha començat aquest curs al port de Barcelona–, o siguin centres amb més bagatge i trajectòria a la ciutat, durant la quinzena de portes obertes, els centres mostraran la seva oferta cada vegada més especialitzada a l’alumnat i a les seves famílies i els projectes, pràctiques i programes formatius que porten a terme amb els operadors productius i econòmics.

Un cercador de portes obertes

Atès que els centres estan organitzant una gran diversitat de sessions, s’ha creat un cercador que permet buscar aquestes sessions amb diversos filtres de cerca: centre educatiu, àmbit professional, tipus i nom d’ensenyament i districte de la ciutat.

A punt, també, per al Saló

L’altra cita esperada per la postobligatòria és el Saló de l’Ensenyament, que enguany serà del 15 al 19 de març, i on novament el Consorci d’Educació hi participarà amb un estand propi. En línia amb la proposta de l’any passat, l’estand presentarà de manera prioritària l’oferta formativa de Be_Pro, és a dir, del conjunt de centres públics d’FP de la ciutat.

L’estand s’ha plantejat amb un total de 12 punts d’informació: un per cada un dels 11 àmbits professionals i un dedicat a atendre l’alumnat que vol informar-se de les diversos opcions de batxillerat.

L’estand del Consorci d’Educació informarà de l’oferta professionalitzadora i de batxillerats