Categories
En xarxa

11 xarxes BePro per impulsar el talent i la transformació de l’FP

Posades en marxa fa un any, les xarxes BePro (ensenyaments professionalitzadors de Barcelona) són l’espai de participació dels 31 centres públics de formació professional de Barcelona que estan impulsant una transformació d’aquests ensenyaments cap a una formació professional d’alta qualitat, vinculada estretament amb les empreses i amb una oferta formativa àmplia i flexible.

Per fer-ho, els centres s’han agrupat per treballar en xarxa al voltant d’onze sectors estratègics: de l’alimentari a l’esportiu o la indústria avançada intel·ligent, entre d’altres.

D’aquesta manera, els centres que ofereixen els mateixos cicles formatius poden treballar i generar sinergies, oferir una especialització millor en competències professionals i un contacte directe i real amb el món laboral. Tot plegat suposa una reorganització més clara del conjunt de l’oferta, un enfortiment de les dinàmiques i col·laboracions amb els agents productius i, per tant, fer més atractiva l’oferta d’FP de la ciutat, reivindicant qualitat i creació de talent en el marc de l’estratègia del Consorci d’Educació i dels agents de la postobligatòria d’impulsar la plena continuïtat formativa dels joves d’entre 16 i 18 anys.

Amb aquesta nova organització, els centres podran planificar de manera conjunta una oferta transversal i amb visió de ciutat, compartir eines i recursos i, també, crear espais de trobada entre formadors i empreses capdavanteres que identifiquin les competències que poden convertir els alumnes del present en professionals competents del futur.

Aquestes xarxes estan participades per coordinadors i representants de cadascun dels centres i dinamitzades des de l’àrea d’ensenyaments postobligatoris del Consorci d’Educació. En les trobades al llarg d’aquest any s’han plantejat qüestions com ara reptes de futur o identificació de socis estratègics de cada sector, i properament es posarà més el focus en l’atracció de docents qualificats a l’FP així com la creació de sinergies amb les empreses.

A banda, el treball en xarxa suposa també una oportunitat per a centres i docents per desenvolupar estratègies comunes i optimitzar recursos tècnics, humans i d’actualització del professorat.

Què valores d’aquest treball en xarxa?

«Les xarxes BePro serveixen per posar en comú amb els altres centres les tecnologies de què disposem i establir sinergies entre professors, caps d’estudis i directors de les diferents escoles. La idea de treball que tenim és que no hem de competir entre nosaltres, sinó compartir recursos i ajudar-nos per oferir un servei millor als nostres alumnes.»

Carlos García, coordinador de la xarxa d’Indústria Avançada Intel·ligent


«Les xarxes ens han de permetre un diàleg entre tota la comunitat educativa per identificar els reptes de cada sector. Els participants hi fan propostes de valor afegit per enfortir la relació amb les empreses així com per impulsar una oferta formativa flexible que doni resposta a les necessitats de les empreses i de l’alumnat.»

Tatiana Soler, Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris