Categories
Èxits compartits

Xarxes per al Canvi: nova etapa i nous compromisos per millorar la transferència de coneixement

El 2020, Xarxes per al Canvi va tancar els seus primers quatre anys de treball per a la transformació educativa als centres de Barcelona amb una molt bona valoració: el 85 % dels centres participants destacaven haver trobat en aquest projecte un espai de trobada on compartir bones pràctiques i créixer professionalment i personalment.

El repte, ara, és continuar fent passos. Per això, la dada que més anima l’equip coordinador és haver arrencat la nova fase el setembre passat amb 222 centres que han renovat el seu compromís. «En aquesta segona etapa, hem incorporat com a millora un treball més intensiu i personalitzat per aconseguir una transferència més gran entre allò que es tracta a les sessions i la transformació als centres», ens explica Inma Adell, dinamitzadora de l’equip tècnic d’Acció Educativa.

Per fer-ho possible, s’ha fet «un seminari web obert i sessions específiques de treball amb els equips impulsors de cada centre, per aprofundir en estratègies concretes sobre la base de la seva realitat», ens explica Noa Padín, també dinamitzadora de l’equip. «Treballem per ajudar-los a sentir que ells són motor de canvi en els seus projectes», puntualitza Inma Adell.

Treballar en xarxa i avançar en l’equivalència

La nova fase s’allargarà els propers tres cursos, i es continuarà incentivant una cultura de treball en xarxa entre iguals amb el propòsit que tots els projectes educatius dels centres de Barcelona si-guin equivalents. «És important com ens complementem i ajudem entre centres. Hem compartit formacions on es fuig de la competitivitat; és com fer “turisme pedagògic” per enriquir-nos», comenta Mercè Capell, coordinadora pedagògica de l’Insti-tut Caterina Albert i participant en el programa.