Categories
Èxits compartits

Una nova eina digital per apropar i visualitzar l’univers d’opcions formatives de l’FP

A Barcelona es poden cursar fins a més de 200 opcions formatives en l’àmbit de la formació professional, des dels nivells elementals (PFI), fins als cicles formatius de grau mitjà, els superiors o els estudis especialitzats. Aquest gran ventall d’opcions a vegades no és prou clar per a l’alumnat interessat, de manera que per ajudar-lo a explorar l’amplitud de l’oferta d’opcions que ofereixen els centres d’FP de Barcelona, s’ha posat en marxa un cercador digital d’estudis, coincidint amb la campanya de preinscripció als ensenyaments postobligatoris.

fp.edubcn.cat: un cercador et proposa quins estudis permeten formar-te en el què t’agrada

  • L’eina digital funciona com un “recomanador” d’estudis, a partir d’un sistema d’etiquetes que introdueixes lliurement en funció de les teves preferències o selec-cionant les que et suggereix per àmbits professionals.
  • D’acord amb les etiquetes, el cercador presenta una llista d’estudis ordenats per nivells (PFI, graus mitjans, graus superiors, cursos d’especialització…) i et permet veure en un mapa els centres (públics i concertats) on pots cursar els estudis proposats.
  • Per seguir aprofundint en cada estudi, l’eina enllaça amb els webs dels centres o bé el web Tria Educativa.