Categories
Ens preparem

Pla de renovació de mobiliari

Avancem cap l’equivalència amb uns espais educatius significatius

Més de 150 centres hem rebut aquest mes una enquesta d’avaluació per tal de detectar les necessitats de mobiliari actual en els cursos de P3, P4 i P5. Amb aquest qüestionari, comencem la fase de diagnosi del Pla de renovació del mobiliari i l’equipament dels espais educatius.

Des de l’Escola Prim (Sant Martí), «estem il·lusionades amb aquest pla perquè veiem que és un projecte de futur que no es queda només en aquest curs, sinó que preveu continuar els anys vinents». A L’Escola Francesc Macià (Sants), «ho vivim com una gran oportunitat per repensar els espais educatius. Ens permet no només adequar recursos al dia, sinó anar més enllà i generar espais motivadors i significatius que siguin realment profitosos».

Atès que les realitats de cada centre són diferents, amb l’avaluació es podrà determinar el grau d’intervenció necessari per a cadascun.

Ens preparem així per abordar les properes fases del Pla, que consistiran a elaborar una proposta de mobiliari consensuada entre el centre i la Direcció d’Equipaments Educatius, que inclourà el disseny de l’aula i la tria de mobiliari. Tot plegat, amb un horitzó final: impulsar un disseny versàtil, amable i inclusiu que s’adapti a les necessitats de cada centre i avançar cap a un conjunt d’equi-paments educatius equivalents a la ciutat.

+ info

Pla de renovació del mobiliari a les aules d’educació infantil