Categories
Ens preparem

Passos i recomanacions per presentar-se a la convocatòria

Com ens preparem?

Com a centre, no heu participar a la convocatòria? Us ho esteu plantejant? Doncs feu cas atent a les orientacions i consells que us compartim. La Convocatòria unificada vol ajudar-vos als centres a “buscar projectes amb propòsit” d’acord amb els eixos dels vostres projectes educatius. Per això, s’estableixen 5 passos per presentar les sol·licituds dels programes en què voleu participar. Un procés per garantir que es prenen decisions en un marc de reflexió interna, d’alineament al voltant del projecte educatiu o de cerca de sinergies i xarxa al territori:

 1. Conèixer l’oferta de programes
 2. Compartir amb el claustre i prendre decisions
 3. Formulari global de centre
 4. Formulari de sol·licitud de cada programa
 5. Consultar la resolució de cada programa

Com a complement a aquests passos, hem parlat amb tres centres que ja han passat per l’experiència de la convocatòria. Hem demanat a l’Elisenda Roda, directora de l’Escola Mestre Morera (Nou Barris), a la Cèlia Moreno, cap d’estudis de l’Escola Lavínia (les Corts), i a en Carles Serra, director de l’Institut Caterina Albert (Sant Martí), que ens expliquin què recomanarien als qui us ho esteu pensant.

De les converses mantingudes, n’hem extret alguns consells que us poden ser útils per organitzar-vos i triar entre més de 80 propostes. Endavant!

Prepareu-vos en equip!

 • Formeu un equip impulsor que lideri la convocatòria: poden fer una primera lectura i filtratge dels programes per destriar els que s’alineen amb el centre.
 • Llegiu molt bé la fitxa de cada programa: estan molt ben explicats i queden molt clares totes les premisses.
 • Avanceu els programes preseleccionats als docents abans de treballar-ho al claustre.

Trieu amb sentit i consens  

 • Fixeu clarament els objectius que cal assolir abans d’escollir els programes i trieu amb visió de centre.
 • Contacteu amb centres que ja han passat pels programes que us interessen i amb els responsables dels programes, per veure com pot encaixar la proposta, us guiïn en l’elaboració de materials, etc.
 • Us pot donar suport el vostre CRP, us ajudarà a orientar la tria.
 • Per garantir la implicació de tots els docents, expliqueu clarament la coherència dels programes seleccionats i ajudeu que tothom se senti acompanyat.
 • Feu una selecció amb equilibri: implicant totes els cicles; sense sobrecarregar ningú; amb aprenentatges i experiències no habituals (experts, altres centres…); etc.
 • Presenteu els programes al claustre, escolteu totes les opinions i decidiu per consens.
 • Podeu redactar la carta de motivació abans de presentar-la al claustre i fer-la servir de model per al curs següent. Expliqueu-hi en quin moment del vostre PEC us trobeu.

Integreu-ho a la dinàmica de centre

 • Planifiqueu molt bé les hores i recursos que suposa abordar un programa –coordinació entre docents, materials…– per tal de fer-ho viable.
 • Per integrar els aprenentatges assolits en un programa, mantingueu els espais de coordinació i dinàmiques que s’hagin generat. És bàsic recollir-ho en la PGA.