Categories
Èxits compartits

Més de 30.000 automostres de cribratge per seguir fent de l’escola un espai segur


El mes de gener s’han dut a terme cribratges mitjançant l’autopresa de mostra pel test de PCR a tots els professionals dels centres educatius de Catalunya (docents, PAS, PAE, monitors de menjador, servei de neteja…). Aquest sistema ha permès recollir a Barcelona un total 29.279 mostres en només tres setmanes. La xifra, que seguirà creixent les properes setmanes fins a una previsió de 32.600, és molt significativa ja que la prova és de caràcter voluntari.

Com ens explica Maribel Pasarín, directora de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb “el cribratge al col·lectiu educatiu detectem casos precoçment i tallem cadenes de transmissió, ja que dels positius se’n fa un estudi dels contactes”.  

“Gràcies a la col·laboració i al treball col·lectiu de tots els equips professionals podem seguir protegint els centres.”


El cribratge és una peça rellevant en l’estratègia per afrontar una pandèmia que és complexa i és una mostra més que gràcies al treball col·lectiu de tots els equips professionals podem seguir pro-tegint millor els centres. “Totes les direccions han posat molts esforços perquè els centres funcionin, i el cribratge és una eina per contribuir a mantenir l’escola com un espai segur”.

En paraules de Pasarín, “el sector sanitari està en primera línia d’exposició a la COVID i, pel seu alt risc d’exposició, s’ha de protegir. Però el sector educatiu està en primera línia de prioritat social. I per això també se l’ha de protegir perquè pugui continuar funcionant”.