Categories
Ens preparem

L’Oficina d’Accés a la Formació Professional obre les portes

El dilluns 4 d’abril es va posar en marxa l’Oficina d’Accés a la Formació Professional. Aquest espai està situat al centre de l’Esquerra de l’Eixample (carrer del Rosselló, 87), molt a prop del recinte de l’Escola Industrial, i s’ha dissenyat per atendre totes les qüestions i tràmits referents al moment d’accedir a la formació professional i postobligatòria en general. La forma d’atenció serà personalitzada, tant presencialment (amb cita prèvia) com en format digital (videoconferència i consultes a través de WhatsApp).

Segons Cristina Iglesias, responsable de la nova oficina, “aquest és l’espai de referència on joves i adults que vulguin continuar la seva formació podran informar-se i tenir un suport a l’hora de fer tràmits”. Aquestes primeres setmanes l’oficina ha atès més de 400 consultes, “sobretot sobre homologacions d’estudis estrangers no universitaris i amb relació als processos que actualment estan oberts, com ara beques i preinscripció de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà”, ens explica la responsable. 

 Quins tràmits i serveis oferirà?

 • Preinscripció i matrícula
  Informació i suport per presentar la sol·licitud de preinscripció, reclamacions, informació de procés, calendari…
 • Homologació de títols
  Emplenament del formulari de sol·licitud d’homologació, recollida i tramesa de documentació…
 • Beques
  Informació de beques de caràcter general i per a alumnes amb neces-sitats educatives especials (convo-catòria, requisits, documentació, estat de tramitació, al·legacions…).
 • Informació de l’oferta d’estudis
  Informació sobre el conjunt de l’oferta postobligatòria: FP, batxillerat, formació per a persones adultes i EOI…