Categories
En xarxa

Les unitats educatives de referència (UER)

El curs 2017-2018, es va fer un estudi sobre el pas de primària a secundària. L’anàlisi en detall del mapa educatiu va copsar el desequilibri en el nombre d’adscripcions (amb variacions d’1 a 14 centres adscrits) i el diferent nivell de profunditat amb què es treballava la continuïtat pedagògica. Fruit d’aquesta anàlisi, van néixer les unitats educatives de referència (UER).

Què són?

En el marc de l’adscripció, les UER agrupen 1 institut de referència amb un màxim de 2-3 escoles per enfortir vincles, treballant projectes en xarxa (dins i fora de l’escola) i alineant metodologies pedagògiques.

Amb quins objectius es creen? 

Es creen per vetllar per la continuïtat pedagògica i donar coherència al canvi d’etapa i, també, per reforçar una distribució més equilibrada dels alumnes vulnerables en la lluita contra la segregació.

Amb quin horitzó es treballa?

El curs 2023-2024, Barcelona tindrà 32 zones d’adscripció formades per 2 o 3 UER.

Què hi guanyem?

«Aportem tranquil·litat a les famílies i els infants, que poden projectar i fer-se una idea d’on aniran. Tot i així, el treball conjunt d’acompanyament el fem amb tots els instituts, no només el de referència»

Elisabet Fabré, directora de
l’Escola Eulàlia Bota (Sant Andreu)


«Treballem per projectes i compartim metodologies dins de la unitat, i amb tots els centres adscrits ens preparem l’acollida de l’alumnat. Tot i això, els seminaris de coordinació primària-secundària queden curts: aspirem a tenir més relació i espais de debat»

Txeli Segué, directora de l’Institut
Doctor Puigvert (Sant Andreu)