Categories
Èxits compartits

L’educació se suma al debat per una alimentació sostenible, justa i sana

A partir del curs que ve tots els cursos de l’ESO ja seran dins el programa


Aquest any 2021, Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. En aquest context, des del Consorci d’Educació en col·laboració amb altres agents de l’àmbit educatiu i municipal s’han promogut diverses accions per tal que la comunitat educativa participi d’aquest esdeveniment de ciutat i, sobretot, aprofiti aquesta ocasió perquè el debat sobre la sobirania alimentària entri als centres educatius com un eix vertebrador del mateix projecte educatiu.

“L’educació és una palanca per activar una mirada crítica. Els infants i joves crearan nous models de consum.”

Per a Isabel Nadal, responsable de coordinar les activitats educatives de la capitalitat a l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci, “les diverses activitats adreçades a la comunitat educativa plantegen un debat sobre l’alimentació saludable, globalment justa i sostenible, perquè precisament l’educació ha de ser una palanca per activar una mirada i un posicionament crítics davant les necessitats socials, econòmiques i mediambientals del món en què vivim. Des de l’educació podem treballar aquesta mirada des de qualsevol matèria i interdisciplinàriament (socials, naturals, plàstica…), per tal que els infants se sensibilitzin en la necessitat de crear nous models de consum”.

5 línies de propostes educatives al voltant de l’alimentació sostenible

El plantejament d’activitats i recursos per a l’alumnat s’ha fet incorporant a la programació activitats, algunes de molt consolidades en el PAE o la Convocatòria Unificada, alineant-les i focalitzant-les. Puntualment s’han creat nous recursos i propostes de formació com a reforç. + info

Alineació de programes i activitats

Molts centres de la ciutat treballen des de fa anys aspectes vinculats amb els objectius de la capitalitat de l’alimentació sostenible. Destaquem la microxarxa d’Escoles + SosteniblesAlimenta’t amb seny” o l’impuls de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per “Menjadors escolars més sans i sostenibles”. Igualment, el conjunt de centres poden triar l’alimentació sostenible com a eix d’activitats habituals com els Jocs Florals, l’Audiència Pública o el Dia de la Diversitat, entre d’altres.

Propostes per focalitzar

L’alimentació i els reptes del sistema alimentari també permeten ser abordats des de qualsevol àrea de coneixement en els treballs de recerca o els projectes d’aprenentatge i servei.

Propostes renovades i noves

Amb motiu de la capitalitat s’ha creat una maleta pedagògica amb l’equip de biblioteques Rosa Sensat. I amb diversos museus de la ciutat s’han elaborat propostes educatives a partir d’una lectura artística del menjar i la societat. Des del Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA) també s’ofereix als centres una nova maleta de recursos: “Maleta de l’alimentació sostenible”.

Propostes de formació

S’ofereixen propostes perquè els equips docents puguin actualitzar-se científicament, reflexionar sobre el debat alimentari i incorporar-lo de forma coherent en els seus projectes educatius.

Propostes de visualització

Ara, aquí, les escoles” convida a participar en el debat alimentari de la ciutat mitjançant el disseny de pòsters on infants i joves mostrin els seus aprenentatges i reflexions sobre el dret a l’alimentació.

El dia 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans, s’inaugurarà l’exposició dels pòsters realitzats per l’alumnat de quasi un centenar de centres d’educació primària, educació secundària i educació especial de la ciutat.