Categories
Èxits compartits

L’alimentació sostenible ja té criteris de valoració per a la contractació de serveis de menjador

A partir del curs que ve tots els cursos de l’ESO ja seran dins el programa

A partir d’aquest curs 2021-2022, l’alimentació sostenible ja disposa de criteris propis en els plecs de condicions tècniques per a la contractació de serveis de menjador, aplicats ja en 15 centres de la ciutat.

Des de fa anys els centres treballen per una alimentació més sana –també en contextos (Pla de Barris) amb menys preocupació social pel tipus de menú–, a la vegada que també més i més famílies manifesten una inquietud per una alimentació més conscient i sostenible. Davant la inquietud de com abordar aquesta qüestió, des dels serveis centrals “hem determinat un conjunt de criteris que permetin una valoració automàtica de les ofertes de servei menjador que es puguin presentar”, ens explica Magí Puig, responsable de serveis jurídics de la Direcció de Recursos Corporatius. “Fins ara eren factors genèrics, i amb criteris com la procedència o quilòmetre zero i la producció ecològica, s’ha volgut aportar eines per a una valoració objectiva. Per exemple, en el cas de la producció ecològica, el proveïdor caldrà que s’identifiqui en la llista de productors de km 0 elaborada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat. I pel que fa a productes ecològics, l’oferta de servei haurà d’incorporar els productes ecològics escollits pels centres.”

Els centres són els responsables de la contractació d’aquests serveis, de manera que aquests plecs els ajuden a definir una proposta de model de menjador amb criteris pedagògics, d’equitat, de salut, de sostenibilitat i de justícia global aplicable a qualsevol menjador escolar. Els nous plecs també aporten orientacions per al disseny dels menús escolars, per acompanyar un canvi de pautes com per exemple més presència de proteïna vegetal. “El canvi en la direcció d’una alimentació més vegetal i de més proximitat ha de ser progressiu i l’ha de marcar el debat de cada comunitat educativa”, explica Puig. + info