Categories
Èxits compartits

La xarxa d’equipaments educatius suma 233 espais de la ciutat

Hem començat el curs oferint les condicions per a una tornada segura a l’escola. El conjunt de centres educatius disposem de 74 equipaments públics i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública que l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa Ampliem els espais educatius als barris, posa a disposició per facilitar la tasca de reorganització d’espais i grups educatius.

Aquest mes s’ha tancat una primera fase en la qual els centres han pogut identificar i reorganitzar les necessitats d’espais d’acord amb els requeriments de salut, mentre que la coordinació de districtes, àrees municipals implicades i professionals del Consorci ha ajudat a encaixar i ajustar el conjunt de sol·licituds.

Gràcies a tothom per l’esforç i col·laboració que necessitarem per seguir gestionant i coordinant l’ús d’aquests espais els propers trimestres.

+ info: Acords de cessions