Categories
En xarxa

La hibridació a la postobligatòria

La hibridació –és a dir, realitzar el 50% de les classes no presencials– suposa un repte per als ensenyaments postobligatoris que, o bé tenen un alumnat amb menys habilitats digitals, o bé cursen matèries on la presencialitat és important, com ara les arts.

Els centres han treballat per posar en marxa propostes d’hibridació que van des de la incorporació de metodologies ABP (aprenentatge basat en problemes), fins a la digitalització de tasques amb eines com Trello, Classroom o Moodle. Properament s’oferirà una formació per compartir aquests aprenentatges. Hem parlat amb tres centres per conèixer com ho estan vivint.

Com ho estem fent?

«El model híbrid ha portat noves idees com combinar el treball de volum tradicional amb fang i el de volum virtual amb programari d’escultura digital»

Jordi Mula, coordinador pedagògic de l’EASD Deià


«Ens hem orientat a posar-nos a disposició dels alumnes amb més dificultats digitals. Amb cita prèvia poden fer ús dels dispositius informàtics de l’escola»

Marc Monrós, director del CFA El Carmel


«Desdoblem tots els grups garantint una classe presencial a cadascú. Les eines no presencials demanen una previsió molt exhaustiva perquè l’alumnat no té el guiatge al moment»

Lídia Vilaseca, directora de l’EOI Guinardó