4

nous instituts escola es crearan a la Zona Nord de Barcelona com a part de la transformació integral de la zona educativa

1,1 M€

és l’estalvi anual estimat com a resultat de l’estalvi energètic en sistemes altament eficients de consum

29,8% 

menys d’emissions de CO2 gràcies al sistema de plaques solars previst en el Pla Clima

15.000

alumnes i un centenar de centres de la ciutat han participat en els programes d’oportunitats educatives Èxit i Speak Up.

Nou número de la revista Postobligatoris

Una quarantena de nois i noies comparteixen el seu testimoni a l’hora d’escollir com formar-se.