Categories
Ens preparem

Es presenta l’Institut de Logística de Barcelona, un nou hub formatiu ubicat al Port de Barcelona

El proper curs 2022-23 obrirà les portes un nou institut de formació professional al Port de Barcelona, el principal port marítim de l’Estat dedicat al trànsit interna-cional de mercaderies. D’aquesta manera, el nou institut esdevindrà un centre de referència per a la indústria logística, seguint l’aposta d’altres centres de la ciutat que ja han nascut a l’empara d’aquests partenariats estratègics amb els hubs productius i professionals, com l’actual Institut dels Aliments de Mercabarna.

El Consorci d’Educació i el Port de Barcelona treballaran plegats en el desplegament d’aquest institut, que el 2025  s’ubicarà de manera definitiva en el nou hub de coneixement, innovació i formació que el Port de Barcelona desenvoluparà al moll de Sant Bertran.

L’Institut de Logística suposa una oportunitat de formació per als perfils professionals emergents en el sector logístic a curt termini, segons un estudi que va dur a terme la Fundació BCN Formació Professional sobre professions portuàries.

345

places en total, 165 de les quals de nova creació

1.400 m2

d’espai inicial en dues ubicacions provisionals i 3.760 m2 a partir del 2025

  • Auxiliar de comercialització de productes i logística (PFI)
  • Tècnic/a de gestió administrativa i tècnic/a en activitats comercials, perfil de professional de logística
  • Tècnic/a superior d’administració i finances; tècnic/a superior en comerç internacional; tècnic/a superior en ges-tió de transport i logística, i tècnic superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil de ciberseguretat)