Categories
En xarxa

És el torn de fer xarxa per l’oralitat: en parlem?

“Tenim la paraula!”és un programa del Departament d’Educació que des de fa dos cursos té la seva prova pilot de Barcelona al districte de Nou Barris. Una quinzena de centres han estat treballant en xarxa amb la dinamització de dues assessores de l’equip LIC. El programa ja està a punt de fer el salt a altres territoris amb nous serveis educatius per acompanyar-lo. + info

Quins objectius té?

Després dels programes de lectura i escriptura, aquest vol millorar la competència comunicativa dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic. En el cas de Nou Barris, s’ha posat el focus en l’ús oral del català. Totes les experiències i aprenen-tatges queden recollits en un banc de recursos.

Com es treballa?

Tots els centres d’un territori poden rebre l’assessorament col·laboratiu del SEZ, participar en sessions plenàries, grups per píndoles o categories (gestió de conversa, seqüència didàctica, inclusivitat…) i l’assessorament individualitzat.

Què hi guanyem?

«No partim de teoria, sinó que treballem sobre activitats que ja es fan per enriquir-les amb propostes i debats. És útil i inspirador perquè els centres, a més de trobar-se, s’emporten eines, metodologia i criteris per sistematitzar el treball i avaluació de l’oralitat.»

Judith Calvo i Àngels Martínez, assessores LIC (Nou Barris)


«L’oralitat és inclusiva i això sempre ha estat important en el nostre centre. Amb el projecte l’hem fet més visible a les famílies i al barri. I amb tot el claustre implicat, hem reforçat el treball de grup i de coordinació pedagògica.»

Marta Plaza, directora de l’Escola Splai (Nou Barris)