Categories
Èxits compartits

Es creen 893 places extres als CGFM per garantir la continuïtat de l’alumnat d’ESO i PFI

El creixement de demanda de places de formació professional en centres públics en el passat procés de preinscripció ha suposat un gran repte per una de les línies de treball més estratègiques del Consorci: garantir la continuïtat formativa a l’alumnat que acaba el 4t d’ESO o els PFI.

A Barcelona, com també ha passat de forma similar a nivell de Catalunya, hi ha hagut un fort augment en la demanda de places a cicles de grau mitjà (27%), a PFI (56%) i també a grau superior (22%).

Al juliol es van entrevistar 690 joves

L’esforç i coordinació aquests darrers mesos entre les diferents administracions ha estat clau per oferir més opcions. Al juliol es va fer una enquesta personal a l’alumnat d’ESO (608) o PFI (82) que es va quedar sense plaça amb l’objectiu de conèi-xer quines preferències i opcions tenien en compte. Com a resultat d’aquesta escolta i anàlisi, s’han augmentat 893 places creant 11 grups addicionals en els cicles de grau mitjà amb més demanda (auxiliar d’infermeria, emergències sanitàries i farmàcia i parafarmàcia; sistemes microinformàtics i electromecànica; gestió administrativa; estètica i bellesa; medi natural i lleure; forneria i pastisseria; vídeodiscjòquei i so), i incrementant la capacitat dels grups de 155 cicles oferts en centres públics.

Per accedir a aquesta nova oferta (tant per als perfils prioritaris, com per a l’alumnat no preinscrit o que, tot i no haver formalitzat matrícula, ha volgut optar a un cicle més afí als seus interessos), s’ha obert un període d’inscripció extraordinària a principis de setembre.Com ja és habitual, el pla d’acompanyament fa el seguiment de tot l’alumnat de continuïtat, sobretot el que està en situació de vulnerabilitat, que no hagi obtingut una plaça en els ensenyaments desitjats i estudia cas per cas per trobar una solució.