Categories
Entrevista a...

Un dels pilars fonamentals que defineix el nou model de formació professional és la imbricació dels centres en el seu sector productiu. Per tal de fer efectiva aquesta relació, els parteneriats prenen una especial rellevància.

En el cas de l’Institut de Logística de Barcelona, s’ha establert la relació amb el Port de Barcelona. Parlem amb Francesc Bonada, cap d’organització i sostenibilitat d’aquesta entitat, que ens concreta les sinergies que s’han generat entre el Port i l’Institut de Logística de Barcelona

Quins són els objectius del Port de Barcelona?

En el port de Barcelona (i en qualsevol altre) hi ha el terreny de joc i els jugadors. El terreny de joc és el propi port, la infraestructura, els jugadors són les empreses que utilitzen aquest terreny de joc. Nosaltres som els gestors d’aquesta infraestructura, som responsables de fer que funcioni. Per fer-ho, juguen un paper essencial les empreses vinculades al comerç internacional: en total, al port hi treballen unes 500 empreses i uns 38.000 treballadors. Les empreses del nostre voltant necessiten importar i exportar, nosaltres hem de ser capaços d’oferir una infraestructura logística que els permeti desenvolupar aquesta activitat.

Quines sinergies s’estableixen amb l’Institut de Logística de Barcelona?

Per nosaltres, el parteneriat amb l’Institut de Logística de Barcelona (ILB) és molt important. Nosaltres necessitem que aquestes 500 empreses que treballen al Port de Barcelona tinguin els treballadors que els calen. Tenir a prop un institut de formació professional ens permet tirar endavant un compromís mutu per beneficiar alumnat i teixit productiu.

“Nosaltres necessitem que les 500 empreses que treballen al Port de Barcelona tinguin els treballadors que els calen.”

En què consisteix aquesta col·laboració?

Hem cedit espais, una part de l’ILB està dins dels equipaments de l’autoritat portuària: hi ha aules que estan en una antiga estació marítima. Fem de facilitadors entre les necessitats de les empreses i la formació. Per exemple, a través de la iniciativa Aprenem junts posem en contacte les empreses de la comunitat portuària amb l’ILB per tal que el professorat pugui fer estades en el seu sector professional per actualitzar-se i renovar el material docent. Com ho fem? Amb quines empreses? Això és en el que intentem ajudar, és un camí en el que volem seguir avançant.

“El professorat de l’ILB pot fer estades en empreses per actualitzar-se i renovar el material docent.”

Quins són els perfils professionals més demandats per les empreses?

Els perfil logístics tenen molta demanda, la taxa d’ocupació en aquest sector és molt elevada. També el perfil de manteniment està molt demandat. Cada vegada més, el món de l’electrònica i el de la mecànica estan interconnectats i es busquen perfils que puguin treballar en aquests dos àmbits, en el que s’anomena “mecatrònica”. A més, per suposat, de tot el que té a veure amb la reparació d’embarcacions o de professionals transversals especialitzats en ciberseguretat o informàtica.

El fet de formar part d’aquest parteneriat també afavoreix la realització de pràctiques per a l’alumnat?

Efectivament, tot l’alumnat de l’ILB ha de fer pràctiques, i pel que m’expliquen des del centre beneficien molt a l’alumnat. Hi ha alumnes fent pràctiques a l’aeroport i a tot tipus d’empreses vinculades al Port de Barcelona, inclús sé dos alumnes de pràctiques que l’empresa ja els ha ofert de quedar-s’hi a treballar un cop acabi el període formatiu. Les pràctiques donen sentit a la formació professionalitzora.