Categories
Entrevista a...

La meva feina en xifres…

10 agents treballen actualment a l’oficina

100 atencions diàries per mitjà dels diferents canals

15.000 atencions fetes entre març i novembre.

Imma Solé és la responsable de l’Oficina d’Accés a la Formació Professional, equipament que va obrir portes la primavera passada. Aquesta oficina és una eina que ofereix informació i assessorament als joves a l’hora de fer tràmits com ara la preinscripció o la sol·licitud de beques. A banda, també gestiona l’oficina d’atenció del Consorci i les d’escolarització dels districtes de Ciutat Vella, Sant Andreu i Nou Barris.

Com és un dia normal a la teva feina?

Ens comuniquem amb les cinc oficines que gestiono, una de les quals és la de Formació Professional. En funció de les consultes que els agents no poden respondre, busquem la informació que faci falta amb el suport dels equips tècnics del Consorci. La meva feina és connectar, coordinar i transmetre aquesta informació perquè arribi a tots els agents. Entre totes les oficines, aquí hi treballen una trentena de persones, i cal que tothom tingui i faciliti la mateixa informació. Sovint se’ns plantegen dubtes que hem de resoldre en equip.

Com varia la feina de l’oficina de l’FP respecte de la resta?

El nostre públic solen ser joves, d’entre 16 i 19 anys, sobretot pel que fa a informació d’estudis, matrícula… Com que a banda de la preinscripció també fem tràmits d’homologació d’estudis, també atenem gent d’entre 25 i 45 anys que volen equiparar la seva formació amb el sistema d’aquí per continuar estudiant o poder treballar.

I l’acompanyament que feu, en què es diferencia?

Fem acompanyament personalitzat, no orientació; per a això ja hi ha les oficines del Pla Jove. Si es fa un bon acompanyament i una bona guia, l’accés a la formació es fa amb èxit. Ara fem unes 100 atencions diàries i, per arribar al màxim de gent possible, hem obert noves vies d’atenció. Amb la covid, totes les oficines van començar a funcionar només amb cita prèvia, però ara també oferim una franja per venir sense reserva. No hem eliminat la cita prèvia, però hem obert vies per ser més accessibles.

Quina via de consulta prefereixen els joves?

La videoatenció, ja que et permet connectar des de qualsevol lloc, facilita l’accés i agrada més als joves que desplaçar-se. Tot i això, hem de treballar per atreure nous públics. La formació professional ajuda molt a la inserció laboral i, tenint en compte la situació actual, és important que els joves hi puguin accedir, però també és important poder arribar a col·lectius més vulnerables, ja que l’FP és una oportunitat per a la inclusió social.

Si es fa un bon acompanyament, l’accés a la formació es fa amb èxit

S’han complert les expectatives que teníeu quan vau obrir?

S’han superat amb escreix, ja que no esperàvem tenir tant públic des de bon inici perquè no vam fer publicitat i només teníem disponible la informació penjada a la nostra pàgina web i el boca orella. Ens queda camí per recórrer, però tenim força èxit. Ara mateix tenim deu persones formades treballant en l’atenció i amb coneixements en els estudis professionals. Com que atenem sense cita, cada cop ve més gent i, si cada cop el servei es fa més conegut, aquest volum s’anirà ampliant. El fet que estiguem en un lloc cèntric també ajuda i, a més, estem treballant per fer que l’oficina també sigui virtual. Ens hem d’adaptar a les noves formes de comunicació dels joves, perquè això va canviant contínuament.

Com ha sigut el teu trajecte professional fins a arribar aquí?

Sempre havia volgut treballar en una oficina d’atenció, ja que m’agrada molt el tracte amb les persones. Abans treballava a Equipaments en la gestió del correu i l’atenció a les escoles, i quan em va sortir l’oportunitat, no m’ho vaig pensar dues vegades. La meva formació és de l’àmbit de l’educació social i la pedagogia social, i treballar amb persones i resoldre tràmits és vocacional. 

Els joves són molt agraïts i valoren molt positivament l’atenció que reben a l’oficina.

Què has après fent aquesta feina?

En el nostre equip hi ha un nivell de satisfacció molt elevat, perquè els joves són molt agraïts. Valoren molt positivament l’atenció rebuda i ho transmeten, i això és molt positiu. Les persones que hi ha a l’oficina d’FP són joves amb els que connecten molt bé i tot plegat facilita que la connexió es pugui produir. Treballem perquè hi hagi una bona comunicació, un bon tracte i una bona informació. Volem una comunicació propera, però respectuosa, i que els joves entenguin què els estàs explicant, evitant el llenguatge burocràtic i difícil d’entendre.

Què és el que més t’atrapa del tracte amb les persones?

Cada persona és un cas molt diferent, sempre et sorprenen, i ens hem de reunir sovint amb els companys perquè no sempre es veu clar com cal resoldre una situació concreta. Aprens molt de les persones amb qui tractes. No és una feina gens monòtona.