Categories
Entrevista a...

Què ha estat el millor d’aquests mesos?

Estar envoltat de companyes i companys que han apostat per la presencialitat centrant-se en l’alumnat. Hi ha hagut molt de compromís, i alhora consciència i compliment de la normativa. Però també valentia, i en determinats moments hem posat el servei a l’alumnat per sobre de la seguretat personal.

Pots compartir un moment que t’hagi emocionat?

Trobo que el compromís del professorat i de la direcció ha estat brutal en tot moment. Fa mesos que no diferenciem si estem en dia laborable o estem en cap de setmana. Estem pendents en tot moment de gestionar cada situació que ens arriba, sigui el dia que sigui.

Què canviaries o milloraries d’aquests mesos?

Una de les coses que ens han fet mal és rebre la informació a través dels mitjans. El fet que a les direccions i també a la Inspecció ens arribés la informació al mateix temps que a la societat no ens deixa temps de treball ni de reacció.
També crec que se’ns hauria de demanar més l’opinió a les direccions dels centres abans de prendre certes decisions.

“Rebre la informació pels mitjans no ens ha deixat temps de reacció”

Pots compartir un moment difícil? Com l’heu superat?

A part de la dificultat de la COVID, nosaltres vam acabar el curs passat força tocats anímicament. S’hi va ajuntar el fet que vam haver de recompondre la meitat de la direcció i la majoria de les coordinacions del centre sense poder fer una entrevista personal, mitjançant videoconferències. M’hauria agradat poder-los explicar el meu projecte presencialment. També ha estat difícil el trasllat de la família professional d’Activitats físiques i esportives a un altre centre, havent-nos d’acomiadar de companys i companyes que feia anys que treballàvem junts. Al final hem seguit endavant gràcies a la resiliència de tot l’equip.

“Desitjo tornar a la normalitat aprofitant tot el que ens ha portat de positiu aquesta situació”

Quin desig demanaries per al 2021?

Poder tornar a la normalitat aprofitant tot el que ens ha portat de positiu aquesta situació. Per exemple, l’increment i la millora en la connectivitat, els equipaments i la formació dels docents en metodologies per a la docència telemàtica i la hibridació. Però, evidentment, el que volem tornar a fer és que el nostre alumnat aprengui fent, presencialment.