Categories
Entrevista a...

Què ha estat el millor d’aquests mesos?

A l’estiu teníem molt neguit pel que podria passar, però, amb el pas dels mesos, hem vist que ho hem gestionat bé. Tothom hi posa de la seva part i els alumnes ho estan fent molt bé. A més, s’han intensificat les complicitats entre el professorat, que ens hem posat al dia ràpidament i hem fet adaptació rere adaptació d’una manera increïble.

Pots compartir un moment que t’hagi emocionat?

Recordo una alumna de batxillerat que, preocupada per l’elevada despesa de paper, va promoure que tothom portés draps de casa per netejar el seu espai personal. Ella era conscient que potser no tothom ho faria, però sabia que, si una part ho feia, reduiríem un consum important del paper que utilitzem per a la desinfecció. És una mostra d’aquestes actituds i accions que sumen i que estan pendents del que passa.

Què canviaries o milloraries d’aquests mesos?

En quaranta d’ofici, és l’esgotament més gran que he vist mai. El dia a dia és dur per una conjunció de motius. Una de les coses que ens ha afectat més és la manca de claredat en les consignes que ens arriben des de l’àmbit de salut i del de decisió política, que en molts casos han estat canviants o, fins i tot, oposades. A més, l’increment de la burocràcia que hem hagut d’entomar amb eines com el TraçaCOVID també ha generat tensions. Al final, tot ha funcionat per la convicció de tots plegats, la bona cara i les ganes de tirar endavant.

“És l’esgotament més gran que he vist en quaranta anys. Han faltat consignes clares i menys burocràcia”

Pots compartir un moment difícil? Com l’heu superat?

El que més m’ha tocat va ser el primer dia de curs, en rebre els nens i nenes de primer d’ESO. Portaven la mascareta i no podíem veure l’emoció a les seves cares, però sí que els vèiem als ulls l’angoixa pel context i per la situació de començar en un nou centre… Afortunadament, l’esforç d’acollida i el treball en equip van fer que tot funcionés i que s’hi sentissin a gust.

Quin desig demanaries per al 2021?

Més enllà que tot això acabi ben aviat, demanaria al Departament d’Ensenyament el replantejament de les instruccions que modifiquen l’avaluació en el batxillerat. Entenem el context excepcional, però aquesta resolució relega l’esforç i no ajuda a empoderar l’alumnat, que, davant la possibilitat d’aprovar tenint una nota mitjana de 5, pot decidir abandonar matèries.