Categories
Entrevista a...

La meva feina en xifres…

950 visites extraordinàries per incidències i 400 visites programades de manteniment (2022)

2.800 pressupostos d’incidències per any

230 centres visitats (Pla de confort ambiental als centres educatius)

Parets que necessiten una capa de pintura, panys de portes i finestres per renovar o cisternes que perden aigua. Els centres educatius sostenen un ús intensiu al llarg de l’any. Alumnat, docents i altres professionals donen vida als edificis amb activitat lectiva i de lleure setmanal a cada nou curs. El desgast dels equipaments s’atén de manera integral per mantenir-los en condicions de seguretat, funcionalitat i confort. Un cop donat l’avís d’incidència urgent o ordinària des del centre, és la figura de referent tècnic de zona (RTZ) qui gestiona la intervenció en coordinació amb la direcció i l’empresa de serveis de manteniment. Hugo Hermoso és el coordinador de les 7 persones referents tècniques de zona desplegades el 2019 per la Direcció d’Equipaments Educatius del CEB, i també és el referent al districte de les Corts.

Quines són les teves tasques habituals com a referent tècnic/a de zona?

Els i les referents tècniques de zona (RTZ) tenim dues grans tasques als centres educatius de la ciutat. Una és gestionar incidències, siguin urgents o ordinàries, que requereixen de la nostra presència als equipaments, un informe d’avaluació i resposta i un acompanyament. Per exemple, quan la cuina d’una escola no funciona, no només arreglem l’avaria, sinó que també coordinem una solució provisional amb la direcció, com podria ser la contractació d’un servei de càtering. O quan apareixen ratolins o altres plagues, coordinem desratitzacions amb empreses especialitzades. I l’altra tasca que fem és programar visites per auditar les feines que executen les empreses de manteniment. Supervisem in situ si s’han netejat les cobertes o supervisat els aparells d’aire condicionat quan i com toca, per exemple. Allò que veiem i recollim en un informe final té caràcter vinculant en la facturació; això vol dir que compromet l’empresa de serveis en relació amb si s’ha resolt bé la incidència o no.

I el teu dia a dia com a coordinador d’aquestes figures?

Els set RTZ de la xarxa portem un parc elevat d’edificis –350 equipaments educatius– i ens distribuïm els deu districtes de la ciutat. A banda de la coordinació, jo porto 14 centres del districte de les Corts. La resta de companyes i companys porten entre 60 i 65 centres per cap. I a això cal sumar-hi la coordinació amb personal que es dedica a les inspeccions de cuina, informàtica, neteja i plagues. El cert és que som un equip molt unit i ens ajudem mútuament. Mirem d’equilibrar entre companys el volum d’incidències i auditories. Aquí entra la meva figura. Sovint els dic que si senten que no poden assumir-ne tota la càrrega, no s’esperin a comunicar-ho al mes següent; prioritzarem i repartirem.

“Els centres agraeixen que hi hagi un operari que hi vagi cada 15 dies a fer treballs de manteniment i que sigui sempre el mateix.”

Feu, a més, d’enllaç entre la direcció del centre i el personal tècnic operari de les empreses de serveis que s’encarreguen de les reparacions. Està essent ben rebut aquest nou procediment de resposta?

Sí, els centres agraeixen que hi hagi una persona operària que hi vagi cada 15 dies a fer treballs de manteniment i que sigui sempre la mateixa. Amb el programa 7×2 s’estableix una relació de proximitat i confiança. L’operari du al damunt el material i pot continuar reparant la incidència a la següent intervenció. Els centres, habitualment equip directiu o consergeria, fan un llistat de treballs en cua, que donen a l’operari a la visita programada.

Quines són les peticions més sol·licitades pels centres?

Les incidències urgents o perilloses són prioritàries. Ara bé, generalment els operaris 7×2 atenen petites reparacions bàsiques d’electricitat, lampisteria o serralleria com ara substituir fluorescents; arreglar fuites en aixetes o lavabos envellits; portes i passamans espatllats; etc. També coordinem sol·licituds puntuals com pintar un dibuix al mur d’una escola. En aquest cas, l’RTZ coordina la demanda conjuntament amb el Consorci per tal de poder donar-hi el vistiplau, sempre que l’Ajuntament ho permeti. 

Actualment, s’ha presentat el Programa de confort ambient als centres educatius públics de Barcelona. Com en perceps el desplegament?

El programa implantat aquest curs ha donat continuïtat a les tasques que ja es venien fent des del Consorci anteriorment. El confort a les aules té una mirada integral. És igual d’important tenir un mobiliari adequat, aigua calenta, tractar les humitats, tenir les aules ventilades o que els espais estiguin nets. Amb el pic d’altes temperatures registrat al maig del 2022 el Consorci ha realitzat un estudi de l’avaluació tèrmica dels diferents centres educatius, i els ha agrupat segons les condicions que presenten cadascun d’ells. Els RTZ hem explicat a tots els centres educatius l’avaluació tèrmica realitzada pel Consorci, en la qual s’han establert diferents grups segons les condicions que presenten cadascun d’ells, així com la proposta de mesures relacionada. Tenim concertades 230 visites a centres enguany per presentar-hi els resultats de l’avaluació, explicar les mesures específiques planificades a cada equipament i rebre’n retorn. En aquestes visites, fem un treball conjunt amb les direccions per fer arribar propostes de prestacions al Consorci i que aquestes tinguin retorn. 

“Serà feina de tothom, centres, administracions i AFA també, plantejar solucions com instal·lar aires condicionats a tots els equipaments o no; avançar els horaris lectius…”

Les mesures per pal·liar la calor són al punt de mira?

Sí, la preocupació dels centres quant a afrontar 35°C de calor hi és. Ja s’hi han instal·lat tendals i altres elements d’ombratge, ventiladors, ventilació creuada i més opcions. Per ara, estem rebent bones impressions de les novetats incorporades per al confort tèrmic. Des del Consorci s’ha plantejat una estratègia a curt termini de manera no improvisada, i s’espera a poder afrontar a llarg termini quines seran les mesures futures. Serà feina de tothom, centres, administracions i AFA també, plantejar noves solucions com instal·lar o no sistemes d’aire condicionat a tots els equipaments; avançar els horaris lectius… Tota la comunitat educativa hi té alguna cosa a dir. Els mitjans són limitats, tant quan parlem d’abordar la calor com el fred. 

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

És la primera vegada que treballo d’enginyer en l’àmbit educatiu, però es gratificant poder aportar i ajudar els centres que tenen necessitats. Es valora molt positivament la confiança que les direccions i el Consorci dipositen en els RTZ, i això ajuda molt en el dia a dia.