Categories
En xarxa, Èxits compartits

Els programes de suport educatiu en la postobligatòria: una estratègia clau per combatre l’abandonament

L’abandonament escolar prematur compromet el futur dels joves: genera precarietat i vulnerabilitat social. Un entramat de recursos hi fa front de manera directa o indirecta: en són exemple les polítiques compensatòries del Pla de Xoc, les Unitats d’Escolarització Compartida, el Servei d’Orientació del Consorci d’Educació de Barcelona o els programes d’acompanyament educatiu, entre moltes altres mesures. En tot cas, una peça clau són les orientadores i orientadors que, des dels centres educatius, donen les millors eines a l’alumnat per tal que, un cop superada l’etapa obligatòria, conegui totes les opcions que se li obren i esculli l’itinerari on es pugui desenvolupar plenament.

Però quines són les mesures d’intervenció específiques que serveixen per acompanyar i oferir alternatives a l’alumnat que es troba inadaptat o desvinculat dels ensenyaments postobligatoris, un cop els ha iniciat? Repassem tres programes de suport educatiu que tenen aquest objectiu: Projecta’t, Reprèn i Reprèn Pro.

Projecta’t

Part de l’alumnat que accedeix a estudis postobligatoris necessita consolidar les competències per tirar endavant els estudis que està realitzant. Per aconseguir-ho, el programa ofereix suport competencial, acadèmic i emocional a l’alumnat que cursa primer de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà en horari extraescolar dues tardes a la setmana.

L’objectiu és poder actuar preventivament en l’alumnat que presenta risc d’abandonament a través de dos docents que ofereixen suport educatiu i d’un tutor que assisteix als centres per donar suport a l’alumnat en àmbits com l’organització d’agenda, horaris o hàbits de treball autònom.

En el curs actual hi participen 324 alumnes, 12 grups de batxillerat i 12 de Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà, amb una ràtio de 13,5 alumnes per grup.

Un 93% de l’alumnat que passa per Projecta’t continua estudiant, i un 73% passa de curs a segon de l’ensenyament postobligatori que estava cursant i un 20% reorienta la seva formació en altres ensenyaments.

Reprèn i Reprèn Pro

Quan un tutor de primer de postobligatori detecta un alumne que no se sent còmode en l’itinerari formatiu que cursa té l’opció d’explorar el programa Reprèn. L’objectiu de la iniciativa és reorientar aquest alumnat per oferir places vacants en altres ensenyaments que s’ajustin millor a les seves necessitats.

El curs 2020-2021 es va posar en marxa un programa pilot i complementari al Reprèn: Reprèn Pro. Es tracta d’un mòdul de noves oportunitats per a l’alumnat graduat en ESO que s’ubica al centre de Formació d’Adults La Pau i al Centre de Formació d’Adults Francesc Layret. El seu propòsit és reorientar i, alhora, donar competències acadèmiques a alumnat graduat en ESO que, en el trànsit cap als ensenyaments postobligatoris, mostra desinterès i no té una vocació clara, a més d’un èxit acadèmic escàs i un elevat risc d’abandonament en cas d’inscriure’s en ensenyaments ordinaris.

El programa està concebut com un curs pont per poder reorientar a l’alumnat que hi participa, així com per capacitar-lo a través d’una formació en matèries instrumentals que li permeti encarar un futur itinerari amb més seguretat.

Enguany hi ha 41 alumnes a Reprèn Pro. L’any passat n’eren 39, dels quals 34 es van matricular en un nou estudi.

Com valores la teva experiència a Reprèn Pro?

«Molt positivament, jo vaig començar primer de batxillerat sense saber què fer, i ara ja ho començo a tenir més clar. De fet, crec que a tothom li aniria bé passar una temporada per Reprèn Pro, ja que et dona una perspectiva àmplia de l’oferta formativa i ens dona l’oportunitat de veure molts cicles: cada setmana veiem exemples diferents. Gràcies a aquestes visites ara tinc més clar per on vull anar.»

Marc Sentañes, alumne de Reprèn Pro


Com es treballa en una aula de Reprèn Pro?

«És un curs d’orientació acadèmica professional en el qual les tutories individuals tenen molt de pes. Fem moltes visites a empreses i instituts, a més d’activitats d’autoconeixement, que són molt importants en el nostre àmbit, ja que permet que l’alumnat adquireixi consciència dels seus interessos i habilitats. També treballem de manera transversal matèries instrumentals com el català i les matemàtiques.»

Laura Guirao, tutora de Reprèn Pro


Com funciona el procés que porta un alumne a un programa de suport educatiu?

«Quan un centre educatiu detecta un alumne mal ubicat en un ensenyament postobligatori, informa el Servei d’Orientació del Consorci. És en aquest moment quan s’inicia un dispositiu a través del qual un orientador contacta l’alumnat i la família, s’hi reuneix i ofereix la millor opció disponible per tal d’aconseguir la continuïtat formativa.»

Agustí Rubio, Servei d’Orientació del Consorci d’Educació