Categories
Èxits compartits

Els ensenyaments postobligatoris creixen en oferta, en nous grups i en nombre d’alumnat


Com és habitual, la publicació de l’oferta inicial del proper curs 2021-2022 dona el tret de sortida per a la preinscripció dels ensenyaments postobligatoris que tindrà lloc a partir de l’11 de maig. Aquesta oferta manté l’aposta per l’ampliació de les opcions de l’alumnat per tal que aquest pugui escollir un itinerari adequat a les seves necessitats, preferències personals o perspectives de futur professional. La nova oferta, siguin nous grups o noves propostes educatives en batxillerats i formació professional, té l’objectiu de garantir la continuïtat de l’alumnat en el sistema educatiu amb opcions més flexibles, diversificades i transversals. Així, cada estudiant pot dissenyar el seu propi itinerari per seguir avançant cap als cicles de grau superior o els estudis universitaris.

Més oferta, més alumnat i menys abandonament

Aquest curs ha registrat una fita històrica d’alumnat matriculat en el conjunt dels ensenyaments postobli-gatoris. L’any de pandèmia ha de ser recordat, a més de l’esforç de totes i tots els professionals de l’educació per mantenir una educació presencial híbrida, per haver assolit els 38.888 alumnes en batxillerats, cicles forma-tius de grau mitjà i programes d’inserció i formació. El proper curs també s’espera un creixement de l’alumnat que acabarà l’educació obligatòria (14.345 en total), per al qual s’incrementaran 15 grups de batxillerat i 35 d’ensenyament professional. L’esforç de la comunitat educativa d’acompanyar i adaptar l’oferta per atraure l’alumnat està donant bons resultats contra l’abandonament educatiu prematur que ha passat d’un 21,8% al 9,8% els últims tres cursos, com ja vam ex-plicar en el número 2 d’aquest butlletí. + info

Oferta curs 2021-2022

+15

batxillerat
nous grups

+35

formació professional
nous grups

1.452

+ 3,6% noves places
batxillerats i enseny. professionals