Categories
Ens preparem

El Pla d’educació digital dotarà d’ordinadors l’alumnat de 5è i 6è dels centres públics i accelera el camí cap a una cultura digital


Un dels eixos que més rellevància tindrà aquest proper curs és la transformació educativa digital. El Consorci acaba de reorganitzar l’àrea de tecnologies, precisament, per abordar aquesta qüestió. Rosana Fernández, responsable a l’àrea TIC per al desplegament del Pla d’educació digital de Catalunya a Barcelona, ens explica que “estem davant un repte que va molt més enllà del lliurament d’aparells digitals. S’està posant en marxa un pla que en 1 any i 9 mesos ha d’accelerar la cultura i les competències digitals de l’alumnat i dels docents.”

El gran repte és aconseguir que, a final del curs 2022-2023, tots els centres educatius tinguin definida la seva estratègia digital i que el 80% del professorat hagi assolit un nivell mitjà (baix) de la competència digital docent, equivalent a un B1 en llengua. Per ajudar els centres a definir la seva estratègia, s’han posat en
marxa diverses xarxes territorials de cultura digital. El Consorci d’Educació és el responsable de fer-ho a la ciutat de Barcelona.

“S’estan posant els mitjans perquè tothom pugui assolir les competències digitals”

A més de distribuir més material informàtic, aquest curs s’organitzaran activitats formatives i treball en xarxa amb els centres (xarxes d’estratègia de centre, de coordinació digital i de competències digitals docents) en què un equip de mentors acompanyarà els centres a fer aquest procés. La coordinadora, Rosana Fernández, posa l’accent en el fet que “cap docent ni professional ha de sentir-se aclaparat per com abordar aquesta transformació digital, perquè s’estan posant els mitjans i estem preparant xarxes de treball, mentories, més de 80 autoformacions i espais virtuals d’aprenentatge… per tal que tothom pugui assolir aquestes competències. Hi som per facilitar”. + info

Pla d’educació digital a BCN: Previsió de desplegament pel curs 2021-2022

D’on venim?

Ordinadors

 • 8.872 a docents de primària i secundària
 • 23.503 a alumnat des de 3r d’ESO fins a 2n de batxillerat i 2n de CFGM
 • 1.668 a part de l’alumnat de 5è de primària de centres públics

Mi-Fi (connectivitat portàtil)

 • 5.939 a alumnat sense connectivitat a la llar

LAN (infraestructura digital dels centres)

 • 63 centres (d’un total de 68)

Cap on anem?

Ordinadors (previsió curs 2021-2022)

 • Nou alumnat dels nivells educatius
  coberts el curs passat (primer trimestre)
 • Alumnat de 5è i 6è dels centres públics (primer semestre)
 • Inici de dotació a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO dels centres públics (segon semestre)
 • Docents de CFA, EOI, CEE i centres de nova creació o que s’incorporen a la xarxa públics (segon semestre)
 • 2.200 tauletes amb connectivitat per préstec a l’alumnat en situació de vulnerabilitat que s’hagi de confinar

LAN / Wi-Fi

 • Acabament de transformació LAN / WiFi de tots els centres públics (prim. i sec.)

Mentors

 • Desplegament de mentors digitals