Categories
En xarxa

El benestar emocional: en fem un eix del projecte educatiu?

Que l’alumnat se senti acollit, a gust i segur a la seva escola o institut és clau perquè hi vagi content i amb ganes d’aprendre i obrir-se al seu entorn. Amb aquesta hipòtesi, tres instituts escola d’alta complexitat de Nou Barris i Sant Andreu han iniciat un pilotatge que té per objectiu incorporar la mirada del benestar emocional i la salut mental de l’alumnat en el projecte del centre.

En què consisteix? Cada centre treballarà en xarxa amb els serveis educatius, socials (vinculats a plans de barris, comunitaris o el programa “En cercle”) i de salut (CSMIJ o responsable de salut comunitària del CAP) per debatre i identificar propos-tes que contribueixin, des d’una perspectiva col·labo-rativa, col·lectiva i comunitària, a fer l’entorn educatiu més acollidor o abordar les necessitats emocionals d’alumnat, docents i famílies.

Els tres centres (IE Turó de Roquetes, IE El Til·ler i IE Trinitat Nova) avançaran en aquest procés fent xarxa i compartint els aprenentatges (què volem fer?, com volem treballar-ho?, qui cal implicar?) entre ells.

Què construïm?

«Volem promocionar i apropar la salut mental com un dels eixos de l’escola, perquè és l’espai on conviuen menuts i adolescents. Tot just comencem però ja veiem una manera de treballar que millorarà l’atenció al nostre alumnat.»

Domi Viñas, directora de l’IE El Til·ler
(Sant Andreu)


«Volem fer de l’escola un espai pro-motor i protector de la salut mental plantejant-nos una altra manera de treballar: fent xarxa. I això significa no una coordinació de serveis, sinó construir les intervencions conjuntament i al voltant del centre.»

Josep Amorós, CRETDIC