Categories
Ens preparem

El 93,5% dels centres de secundària públics oferiran servei de menjador aquest curs

 
 
Fins ara, els instituts de secundària rebien ajuts de dos dies per setmana i només els centres amb complexitat podien accedir a l’ajut tots els dies de la setmana a través del programa Institut a Temps Complet. Aquest curs 2021-2022, pràcticament tots els instituts oferiran servei de menjador i l’ajut de menjador s’ampliarà a tots els dies que el centre ofereixi el servei i no només dos com fins ara. Aquesta és una mesura per afavorir que l’alumnat pugui quedar-se les tardes a fer activitat lectiva o extraescolar.

L’espai migdia als instituts, repte o oportunitat?

Per a molts centres, això ha suposat un repte en l’adapta-ció de les instal·lacions, però també en la configuració del mateix espai migdia per articular-lo dins el seu projecte educatiu. L’Institut La Sagrera Sant Andreu és un dels 17 centres de secundària on ja s’han fet obres, estan en procés de finalització o planificades per a aquest curs.

El curs passat el centre estava al recinte Fabra i Coats, i la definició d’aquest espai ha coincidit amb un canvi d’ubica-ció a un nou edifici modular que permetrà oferir un millor servei de menjador. Per a Àgueda Redondo, directora del centre, “tot i que les adequacions de l’espai no han estat enllestides de bon inici, estem contents perquè ja està en marxa i aportem una franja saludable per dinar i un horari més esponjat a l’alumnat”.

El centre té una comissió de migdia: “Tenim bones idees i ho vivim com una oportunitat per treballar l’autonomia i l’autogestió de l’alumnat”. També remarquen la necessitat de tenir més acompanyament, així com compartir expe-riències i reflexions sobre l’espai migdia amb altres equips directius. Amb la capacitat del nou equipament “i disposant d’una hora per dinar, ens centrarem a garantir un bon servei al 85% de l’alumnat de primer cicle que l’ha de-manat. A 3r i 4t també l’oferim però fora de l’horari lectiu”.

Pel que fa al claustre, la valoració és també positiva: “Som un centre de nova creació i ja de bon inici fem jornada partida. És més, el dinar és un moment de cohesió d’equip i crear vincles amb els companys i companyes”.