Categories
Èxits compartits

El 90 % de joves que reben orientació continuen estudiant i formant-se després de l’ESO


Acompanyar de forma personalitzada els joves en situació de vulnerabilitat té un impacte indiscuti-blement positiu en la seva continuïtat i en la seva transició educativa cap a l’etapa postobligatòria. La tasca coordinada de centres, tutors, serveis educa-tius i professionals orientadors en el marc del Pla d’acompanyament ha tingut efectes molt notoris en les dues cohorts que ja han participat en el programa (alumnat de 4t d’ESO dels cursos 2018-2019 i 2019-2020) com mostra el següent gràfic:

Una història d’èxit

«Venia d’una vida de carrer i gràcies al PFI he començat a pensar què volia fer. És molt important que et diguin que encara tens una oportunitat.»
Emilio Valhondo és un dels 8.400 nois i noies de Barcelona que estan sent seguits per professionals orientadors per evitar que abandonin els estudis. Trenquem amb la falsa creença que el «jovent amb dificultats per graduar-se no té més possibilitats». El treball que fem els diversos equips i professionals és clau per fer un acompanyament integral: identifiquem els joves i posem focus en una orientació personal escoltant-los i assessorant-los, i els acompanyem en la preinscripció, la transició i l’inici dels nous estudis escollits.

+ info: