Categories
Xifres

31%

d'increment de la matrícula de continuïtat, és a dir, alumnat que en acabar l’ESO o PFI escull formació professionalitzadora.

El curs 2020-2021 va haver-hi 1.478 alumnes amb matrícula de continuïtat a CFGM, mentre que aquest curs 2021-2022 n’hi ha hagut 2.150.

01/11/2021