Categories
Xifres

98%

de l’alumnat de continuïtat en la Formació Professional ha obtingut plaça en alguna de les opcions demanades en els cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

Del conjunt de l’alumnat de continuïtat, el 88,8% ha obtingut plaça en la primera opció demanada.

20/09/2022