Categories
Xifres

97,7 %

de l’alumnat preinscrit a CFGM que el curs passat va cursar 4t d’ESO o un PFI (alumnat de continuïtat), ha obtingut plaça als CFGM que han sol·licitat, garantint així la continuïtat formativa dels 16 als 18 anys

Aquesta dada contrasta amb el 71,5% dels curs anterior, i és resultat dels canvis en el procés de preinscripció d’enguany, en què té preferència d’accés a l’oferta de CFGM l’alumnat de continuïtat.

28/10/2022