Categories
Xifres

70%

de centres que ofereixen batxillerat (42 de 60), han posat en marxa propostes singularitzades per adaptar-se a les necessitats de l’alumnat de més de 16 anys.

Gràcies al treball conjunt dels equips directius, docents i professionals dels serveis centrals.

01/04/2021