Categories
Xifres

5

actuacions de reforma, ampliació i millora (grans RAM): 6.997.415,02 €

També la comunitat de cada centre intervé en alguna fase de les grans actuacions de reforma, ampliació i millora fetes en 5 centres (Escola Poblesec, Escola Ignasi Iglesias, Escola La Mar Bella, Institut Escola Antaviana i Institut Escola Trinitat Nova).

01/01/2022