Categories
Xifres

5-9

anys d’experiència en el càrrec de direcció és el perfil més habitual entre les 243 direccions de centres educatius públics de Barcelona.

30/11/2022