Categories
Xifres

46%

del total de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, el 46% està escolaritzat en centres públics.

La matrícula a l’escola pública està contínuament incrementant (+1%).

01/09/2021